شرکت توسعه ((((فعال در زمینه ی ساختمان))))

امور مرتبط با زلزله,مهندسی تخریب,معماری,سازه,مهندسی,ابنیه,ساختمان,مسکونی,اداری,تجاری,ورزشی,صنعتی,مدیریت پیمان,ساخت,کنترل کیفی,جوش,بتن,طراحی,مشاوره,مشارکت,اجرا,پیمانکاری,شهرداری

 
جزئیات نحوه صدور پروانه ساختمانی و پایان کار در شهر تهران
نویسنده : مهندس مهدی زارع زاده (B.T.S) - ساعت ۱:۳٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٩
 


اخذ پروانه ساختمانی اولین قدم در راه ساخت یک ساختمان به حساب می آید:.
از آنجا که متقاضیان ساخت واحد مسکونی برای صدور پروانه ساختمانی باید مراحل زیادی را همراه با تهیه مدارک لازم طی کنند، شناخت و مرور کلی این مراحل می تواند افراد را در پشت سر گذاشتن هرچه سریع تر این مرحله مقدماتی کمک کند.
از این رو در این گزارش جزئیات نحوه صدورپروانه ساختمانی و همچنین نحوه صدور پایان کار در گفت و گو با مهندس زهرا چگینی رییس بخش صدور پروانه ساختمانی منطقه 5 شهرداری تهران تشریح شده است.
مراحل زیر برای صدور پروانه ساختمانی در همه مناطق شهری تهران لازم است، رعایت شود.
در اولین مراحل صدور پروانه ساختمانی در ابتدای امر مالک با در دست داشتن اصل و تصویر سند مالکیت، اصل و تصویر شناسنامه مالک و فیش پرداخت عوارض نوسازی، درخواست خود را کتبا به شهرداری تهران باید ارائه دهد و سپس مشخص کند که آیا درخواست پروانه ساختمانی برای دریافت گواهی عدم خلاف یا پایان کار است.
پس از این مرحله زمین یا ملک توسط شهرداری بازدید می شود و سپس کروکی وضع موجود و گزارش آن به طرح تفصیلی شهرداری همان منطقه ارسال می شود. البته طرح تفصیلی جامع تهران به تازگی تهیه شده که در آن تعداد طبقات، میزان تراکم در هر منطقه وبافت فرسوده و کاربری های مختلف آن مشخص شده است که تا این لحظه هنوز به شهرداری ابلاغ نشده است.
پس از این مرحله در شهرداری بررسی می شود که آیا مکان موردنظر برای ساخت با پروژه های عمرانی منطقه برخورد دارد یا خیر. در همین حال بایدمشخص شود که تراکم آن چه میزان است و پس از آن اصلاحی اش مشخص می شود.
پس از این مرحله به قسمت بروکف می رود و آنجا مورد قضاوت و اظهارنظر کارشناسان قرار میگیرد و پس از این مرحله به مالک دستور تهیه نقشه داده می شود.
بعد از این مرحله، مالک نقشه معماری مورد درخواست خود را با امضای مهندس معمار و برگه معماری به شهرداری ارائه می دهد که اگر نقشه اشکالی نداشته باشد به تایید می رسد و فیش پرداخت عوارض از سوی شهرداری به مالک ارائه می شود.
بعد از این مرحله مالک باید نقشه های تاسیساتی، سازه، برق، مکانیک، آزمایش مکانیک خاک، برگه مهندس ناظرمحاسب، تاسیسات و فیش های پرداخت عوارض، یا مفاصاحساب اداره درآمد را ارائه کند که پس از این مرحله پیش نویس پروانه تهیه و رییس صدور پروانه، معاون شهرسازی و شهرداری منطقه پرونده را تایید می کنند و سپس پروانه صادر می شود. البته قابل ذکر است جهت دریافت پروانه ساختمانی حضور مهندس ناظر با مهر در دبیرخانه شهرسازی الزامی است.
در صورتی که ملک دارای تخلف ساختمانی باشد پس از بازدید به بخش تعیین خلاف ارجاع داده می شود و در آنجا نوع خلاف سازه مشخص می شود که در این صورت قابل طرح در کمیسیون داخلی یا کمیسیون ماده 100 است.
کمیسیون ماده 100 دادگاهی است که متشکل از یک نماینده از وزارت کشور، کارشناس شهرداری و یک قاضی که براساسماده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن بایدقبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان سازی از شهرداری پروانه اخذکنند که در این راستا شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله ماموران خود اعم از این که ساختمان در زمین محصور یاغیرمحصور واقع باشد، جلوگیری کند. در همین حال برخی از پرونده های دارای خلاف به کمیسیون داخلی ارجاع می شود که در آن کمیسیون توسط اعضای آن اعلام عوارض می کند وکمیسیون ماده 100 یا کمیسیون داخلی پس از بررسی معمولابا توجه به نوع خلاف، یاجریمه می کند یا رای تخریب یا اعاده به وضعیت قبلی (رفع خلاف) را صادر می کند. پس از این مرحله توسط قسمت محاسبات مبلغ جرائم و عوارض محاسبه و به مالک اعلام می شودو مالک پس از پرداخت عوارض و ارائه گزارش به مهندس ناظر، پیش نویس عدم خلاف تهیه وتاییدات آن توسط رییس بازرس فنی، معاون شهرسازی، معماری و شهرداری انجام می گیرد وتوسط دبیرخانه به مالک ارائه می شود.
اگر کل زیربنا بالای سه هزار متر مربعباشد فقط نقشه های فاز یک را شهرداری تایید می کند و مابقی نقشه ها به سازمان نظاممهندسی ارسال می شود و ناظر هم از طریق سامانه کامپیوتری و از طرف سازمان نظام مهندسی به مالکان معرفی می شود.
هر ساختمان بالای سه هزار متر مربع بایدحتما یک مجری طرح و4ناظر داشته باشد که معمولاناظر معمار، سازه، مکانیک، برق باهماهنگی هم، یک نفر را به عنوان ناظر هماهنگ کننده معرفی می کنند که گزارشات مرحله ساختمانی را ناظر هماهنگ کننده به شهرداری و سازمان نظام مهندسی تحویل می دهد.
وی افزود: از تاریخ 1/10/86 نقشه همه زمین های بالای سه هزار مترمربع، از 1/4/87 زمین های بالای 2500 متر مربع، از 1/7/87 زمین های بالای 2000 هزار مترمربع،از 1/10/87، زمین های بالای 1500 مترمربع، از 1/1/88 زمین های بالای 1000متر مربع از 1/4/88 وزمین های بالای 500متر مربع از 1/7/88 نیز به سازمان نظام مهندسی ارسال می شود تا به تایید آن سازمان برسد. همچنین صدور پروانه های ساختمانی برای ساختمانهای 6طبقه نیاز به استعلام از سازمان آتش نشانی دارد.
پایان کار ساختمان چگینی در ادامه درخصوص مراحل صدور پایانکار ساختمان گفت برای دریافت صدور پایانکار ساختمان ابتدا تشکیل پرونده لازم است که مدارک آن شامل اصل و تصویرسند، اصل شناسنامه، پرداخت فیش عوارض نوسازی سال جاری و حضور مالک یا مالکان یاوکیل قانونی با وکالت نامه معتبر و گزارش روز مرحله ای توسط مهندس ناظر است که پس از این مرحله وارد کردن گزارش بازدید مهندس ناظر ضروری است و معمولاوضع موجودساختمان دقیقا با میزان تخلفات گزارش می شود و کروکی ملک ترسیم می شود، و پس از آنبه قسمت بروکف که پیش از این به آن اشاره شد، می رود. چگینی افزود: سپس مرحله تعیین خلاف است که اگر ملک ساختمانی خلاف نداشته باشد به قسمت محاسبات می رود که این قسمت شامل پرداخت فیش عوارض، گزارش ناظر در مرحله اتمام و برگ اتمام بنا است که برگ اتمام بنا شامل پیش نویس پایانکار و تاییدات رییس بازرسی است. وی خاطرنشان کرد امااگر ملک دارای تخلف ساختمانی باشد یا در کمیسیون داخلی و در کمیسیون های ماده 100بررسی می شود. چگینی خاطرنشان کرد پس از آن تاییدات رییس بازرسی، معاون شهرسازی و شهرداری صادر و به دبیرخانه شهرداری منطقه تسلیم می شود.
پایان کارآپارتمان
وی در ادامه در مورد مراحل صدور پایان کار برای آپارتمان گفت: ابتدا تهیه مدارک لازم که شامل اصل و تصویر سند، اصل و تصویر شناسنامه و فیش پرداخت عوارض نوسازی و ارائه تصویر پایان کار ملکی که با حضور مالک یا مالکان یا وکیل قانونی با وکالت نامه معتبر است، ضروری است و پس از آن مثل مراحل قبلی مراحلی شامل تشکیل پرونده، بازدید توسط شهرداری، طرح تفضیلی و بروکف، محاسبات و پیش نویس وتاییدات رییس بازرسی فنی، معاون شهرسازی و شهرداری باید طی شود. وی خاطرنشان کرد: البته باید دقت شود مهلت گواهی پایانکار نامحدود است، لذا در زمان تحویل چنانچه دارای اشکال یا مغایرت باشد به واحد نظارت فنی اعلام می شود تا رفع اشکال و سپس صادر شود.
وی افزود: خانواده های معظم شهدا و جانبازان و آزادگان جهت انجامامور مربوط به شهرسازی می توانند به نماینده ویژه مستقر در آن واحد مراجعه کنند. چگینی خاطرنشان کرد: خانواده های معظم شهدا، جانبازان و آزادگان از تخفیف عوارض صدور پروانه، بابت هر واحد مسکونی برخوردار هستند. وی افزود: به خانواده های شهدابابت یک واحد مسکونی 70درصد تخفیف، به جانبازان به نسبت از کارافتادگی شان و همچنینبه آزادگان به نسبت سال های اسارت، تخفیف عوارض صدور پروانه تعلق می گیرد.

 


 
 
 جدول لیگ برتر