نمایشگاه آسانسور

به همه دوستان و همکاران پیشنهاد میکنم که حتما از این نمایشگاه بازدید کنن.

در این اواخر حوادثی رخ داده که به دلیل عدم آگاهی کارفرمایان گرامی از تبعات انتخاب متریال بی کیفیت و فیک چینی رخ داده.مثل قطع نخاع و مرگ استفاده کنندگان از آسانسور به دلیل سقوط کابین از ارتفاع بالا.

8 الی 11 دی ماه 1390

نمایشگاه بین المللی تهران(پارک وی)آسانسور

/ 0 نظر / 36 بازدید