ساختمان و انواع آن(به زبان ساده)

در ساختن یک ساختمان باید مراحلی را طی نمود و موازینی را اجرا کرد که بتوان به یک ساختمان استاندارد و مطلوب دست یافت


یک ـ بازدید از زمین و ریشه کنی نباتات

.در این مرحله وضعیت زمین بایستی بررسی شود و اقدام اولیه مانند ریشه کنی نباتات بر روی آن انجام شود


دو ـ پیاده کردن نقشه

پس از بازدید از محل ، اولین قدم در ساختن یک ساختمان پیاده کردن نقشه می باشد . منظور از پیاده کردن نقشه یعنی انتقال نقشه ساختمان از روی کاغذ بر روی زمین به ابعاد اصلی است . بطوریکه محل دقیق پی ها ، ستون ها ، دیوارها و زیرزمینها و عرض پی ها روی زمین بخوبی مشخص باشد . برای پیاده کردن نقشه ساختمانهای مهم معمولا از دوربینهای نقشه برداری و برای پیاده کردن نقشه .ساختمانهای معمولی و کوچک از متر و ریسمان بنایی که به آن ریسمان کار هم می گویند استفاده میگردد


سه ـ گود برداری

بعد از پیاده کردن نقشه و کنترل آن در صورت لزوم اقدام به گودبرداری برای آن قسمت از ساختمان انجام می شود که در طبقات پایین تر از کف طبیعی زمین ساخته می شود ، مانند موتورخانه ها ، انبارها .و پارکینگها و غیره . معمولا حداکثر عمق مورد نیاز برای گودبرداری تا روی پی می باشد


چهار ـ پی در ساختمان

پی برای انتقال نیروهای گوناگون ساختمان به زمین طراحی میگردد. عرض و طول پی ها کاملا بستگی به وزن ساختمان و قدرت تحمل خاک محل ساختمان دارد


پنج ـ وزن ساختمان

منظور از وزن ساختمان وزنی است که بوسیله پی سازی در اثر بار مرده و بار زنده ساختمان به هر سانتیمتر مربع زمین وارد می شود .

:به طور کلی زمینها را از نظر مقاومت در برابر بار یه چند دسته می توان تقسیم نمود

.الف ـ زمینهای خاکریزی شده ( زمینهای خاک دستی ) : این زمینها که بوسیله خاک دستی پر شده اند از مقاومت بسایر کمی برخوردار بوده و قدرت مجار انها در حدود 80 گرم بر سانتی متر مربع می باشد

ب ـ زمینهای ماسه ای : زمینهای سواحل دریا از یان نوع می باشند که برای ساختمانهای سبک مناسب می باشند و در حدود 1 تا 2/1 کیلوگرم بر هر 7 سانتی متر مربع بار را تحمل می نمایند .

ج ـ زمینهای شنی : زمینهایی می باشند که دانه بندی خوبی داشته باشند بطوریکه دانه های ریز فضای خالی بین دانه های درشت تر راپ ر نموده و تولید جسم متراکمی را می نمایند و این دانه بندی بوسیله ماده چسبنده بهم متصل می شوند برای ساختمان بسیار مناسب بوده و مقاومت مجاز آن در حدود 5/2 و حتی 5/3 کیلو گرم بر سانتی متر مربع می باشد به این گونه زمینها زمین « دج » گفته می شود .

:د ـ زمینهای رسی : این زمینها خود به دو دسته تقسیم می شوند

.یک ـ زمینهای رسی خشک : که فشاری در حدود 5/1 کیلو گرم بر سانتی متر مربع را تحمل می نمایند

دو ـ زمینهای رسی تر ( آبدار ) : ای زمینها بواسطه وجود آ ب فراوان داخل خاک دارای سستی های زیادی بوده و .قدرت مجاز آن بر حسب درصد آب موجود در آن متفاوت است

پنج ـ انواع پی

:پی ها را با توجه به نوع ساختمان ، مقاومت زمین و وزن آن به انواع مختلف می توان دسته بندی کرد

یک ـ پی نواری : معمولا از این نوع پی برای ساختمانهای آجری استفاده می شود . پی های نواری را در امتداد دیوار های حمال و دیوار های تیغه با عمق و عرض معین حفر می نمایند . در مورد عمق این نوع پی باید گفت که در زمینهای خوب در حدود 50 سانتی متر و در زمینهایی که به خاک بکر دسترسی نباشد باید عمق پی را تا رسیدن به زمین بکر ادامه داد همچنین در مواردی باید از شمع کوبی استفاده .نمود . عرض این نوع پی معمولا قدری بزرگتر از عرض دیوار روی آن ساخته می شود

: لایه های پی نواری

یک ـ شفته ریزی

دو- کرسی چینی

سه ـ شناژ

(چهار ـ ملات ماسه سیمان برای تسطیح بستر ایزولاسیون رطوبتی ( عایق بندی

پنج ـ قیرو گونی برای ایزولاسیون ( عایق بندی ) رطوبتی

شش ـ ملات ماسه سیمان برای پوشش روی قیر و گونی

هفت ـ دیوار چینی اصلی

دو ـ پی نقطه ای : پی های نقطه ای برای ساختمانهایی که بار آن بطور متمرکز ( نقطه ای ) به زمین منتقل می شود ساخته می گردد مانند ساختمانهای فلزی و یا ساختمانهای بتنی ، پی های نقطه ای معمولا به ابعادی که با توجه به قدرت مجاز تحملی زمین و بار ستون تعیین می کند ساخته می شود اینگونه پی ها اغلب با بتن مسلح می (سازند بتنی را مسلح گویند که داخل آن قطعات فولادی بکار رفته باشد .(مانند میله گرد آجدار یا ساده

:لایه های پی نقطه ای

یک ـ زمین مناسب

دو ـ بتن مگر

سه ـ میله گرد کف پی

چهار ـ بتن اصلی

پنج ـ صفحه زیر ستون یا میله گردهای ریشه


سه ـ پی عمومی ( رادیه ژنرال ) : از این نوع پی برای ساختمانهایی که دارای وزن فوق العاده زیاد بوده و یا ساختمانهایی که در زمینهای سست ساخته می شود استفاده می گردد اینگونه پی ها از بتن مسلح .ساخته می شود و دارای محاسبات فنی مفصل و دقت اجرای فوق العاده می باشند

چهار ـ شمع کوبی : در زمین هایی که خیلی سست بوده و به هیچ وجه قذرت تحمل بار ساختمان را نداشته باشند مانند خاکهای دستی و زمینهای ماسه ای ، یا در محلهایی که زمین بکر در عمق های زیاد قرار .داشته و برداشت کلیه خاکهای سطح مقرون به صرفه نباشد از طریق شمع کوبی بار ساختمان را به زمین منتقل می نمایند


انواع ساختمان

.اصولا ساختمان را از لحاظ مصالح مصرفی و نوع کاربرد آن می توان به دو دسته تقسیم نمود . حال با توجه به این نکته ، تقسیم بندی ساختمان از لحاظ مصالح مورد استفاده به چهار دسته انجام می شود


یک ـ ساختمانهای بتنی

ساختمان بتنی ، ساختمانی است که برای اسکلت اصلی آن از بتن آرمه (سیمان ، شن ، ماسه و فولاد بصورت میله گرد ساده یا آجدار ) استفاده شده باشد . در ساختمانهای بتنی سقفها از بتن پوشیده می .شود یا از اسقفهای تیرچه و بلوک و یا سایر سقفهای پیش ساخته استفاده می گردد . برای دیوارهای جدا کننده از انواع آجر یا تیغه گچی و یا پنل استفاده می شود


دو ـ ساختمانهای فلزی

در این نوع ساختمانها برای ساختتن ستونها و پلها از پروفیلهای فولادی استفاده می شود . در ایران معمولا ستونها را از تیر آهن
.می سازند . سقف این نوع ساختمانها ممکن است کامپوزیت و یا از انواع دیگر سقفها از قبیل تیرچه بلوک و غیره استفاده گردد

برای دیوارهای جداکننده می توان مانند ساختمانهای بتنی از انواع آجر و یا قطعات گچی و یا چوب و سفالهای تیغه ای استفاده نمود . در هر حال باید این دیوارها از مصالح سبک انتخاب شوند . در بعضی از .ممالک بر خلاف کشور ما برای اتصالات از جوش استفاده نکرده و بلکه بیشتر از پرچ و یا پیچ و مهره استفاده می نمایند ، برای ستونها نیز می توان به جای تیر آهن از ناودانی استفاده کرد


سه ـ ساختمانهای آجری

در ساختمانهای کمتر از چهار طبقه می توان از این نوع ساختمان استفاده نمود . اسکلت اصلی این نوع ساختمانها آجری می باشد و برای ساختن سقف آنها در ایران معمولا از پروفیلهای فولای و آجر بصورت طاق ضربی استفاده می گردد و یا از سقف چوبی استفاده می شود . در این نوع ساختمانها برای مقابله با نیروهای جانبی مانند زلزله باید حتمن از شناژهای روی کرسی چینی و زیر سقفها .استفاده شود . در ساختمانهای آجری معمولا دیوارهای حمال در طبقات مختلف روی هم قرار می گیرند . حداقل دیوار های حمال (باربر) نباید از 35 سانتی متر کمتر باشد


چهار ـ ساختمانهای خشتی و گلی

در این نوع ساختمانها اسکلت اصلی از خشت خام و گل می باشد و تعداد طبقات ان از یک تجاوز نمی کند و درمقابل نیروهای جانبی بخصوص زلزله به هیچ وجه مقاومتی ندارند . باید از ساختن این نوع .ساختمانها مخصوصا در کشور ما که از مناطق زلزله خیز دنیا است جدا جلوگیری نمود

بجز انواع ساختمانهای نامبرده شده میتوان ساختمانها را از مصالحی مانند چوب و سنگ نیز ساخت که در مناطقی که جنگل فراوان باشد از چوب و یا در مناطق کوهستانی که دسترسی به سنگ آسان می .باشد می توان ساختمانهای سنگی بنا نمود


انواع ساختمان از لحاظ مصرف

.ساختمانها از لحاظ کاربرد به انواع ساختمانهای مسکونی ، اداری ، بیمارستانها ، انبارها ، مدارس و مکانهای عمومی مانند باشگاهها ، ورزشگاهها و غیره تقسیم می شود

/ 3 نظر / 86 بازدید
مهسا

خوب بود

افشین

عالی بود

آیلین

سلام خسته نباشین مطالب واقعا عالی هستن ... ممنون :)