کانال تخلیه زباله

برای ساختمان های مسکونی بیش از چهار طبقه ، استفاده از کانال تخلیه زباله بهترین روش جمع آوری زباله محسوب می گردد . کانال تخلیه زباله یک کانال عمودی است که زباله از طریق قیف های موجود در ساختمان به درون آن سرازیر می شود و در ظرف زیر کانال جمع آوری و ذخیره
می گردد . کانال های تخلیه زباله از لوله های استوانه ای سفالی ، بتنی یا سیمان آزبستی با حداقل قطر داخلی ۴۵۰mm ساخته
می شوند . سطح صاف و نفوذ ناپذیر لوله ها حداقل مانع را در برابرحرکت زباله ها به پایین کانال فراهم می سازد و در ضمن کار تمیز کردن کانال با شستن دوره ای آن تسهیل می گردد. لوله های پوشش از نظر ایجاد تکیه گاه و حفاظت در برابر آتش سوزی در چاهی آجری یا بتنی محصور
می شوند. قیف های فلزی موجود در هر طبقه امکان دستیابی به کانال تخلیه زباله را فراهم
می سازند. پهنای این قیف ها نباید از ۳۵۰mm و ارتفاع آنها از ۲۵۰mm بیشتر باشد . قیف ها باید در بالکنهای دسترسی باز عمومی یا در راهروهای کاملاً تهویه شده به دور از اتاقک های مسکونی و یا در راهروهای جداگانه ی کاملا" تهویه شده با ساخت آتشپاد جدا از راهروهای رفت و آمد اصلی قرار گیرند . در پایین هر کانال اتاقک ظرف زباله قرار دارد . زمانی که ظرف زباله پر می شود کانال با یک کرکره ی فولادی مسدود می گردد و پس از تعویض ظرف پر با یک ظرف خالی مجدداً کانال باز می شود . بسته به حجم زباله موجود ، ظروف مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند ، به عنوان مثال ظرف منفرد چرخدار ۹۵/۰ میلیمتر مکعب ، ازیک مجموعه ی ظرف منفرد بر روی یک میز گردان، یک مجموعه کیسه زباله بر روی میز گردان یا یک ظرف بزرگ منفرد .
کانال تخلیه زباله باید به همراه یک کلاهک هواکش انتهایی با قطری مشابه با خود کانال تا بالای سطح بام ادامه پیدا کند و در مواردی که این کار ممکن نیست از لوله ی هواکش و کلاهک کم قطرتری استفاده می شود . تهویه ی کانال تخلیه زباله و راهروهای محل قرار گرفتن قیف ها نکته بسیار مهمی است .
با استفاده مناسب از کانال ، تعویض دوره ای ظرف زباله جهت اجتناب از سرریز شدن آن و تمیز کردن کانال و اتاقک ظرف زباله ، سیستم کانال تخلیه زباله برای جمع آوری زباله ی ساختمان های چند طبقه رضایت بخش است .
سیستم گارچی "garchey " : در این روش دفع فاضلاب سبک ، زباله از طریق خروجی بزرگ یک سینک به داخل فاضلاب جا گرفته در محفظه ی زباله ی زیر سینک تغذیه می شود. فاضلاب سبک سینک به داخل محفظه زباله جاری شده و آن را پر می کند . زمانی که لوله ی فاضلاب سبک پر شد ، استفاده کننده آن را بالا می آورد و محتوای آن همراه آب از طریق لوله قائم ۱۵۰mm فاضلاب سبک به اتاقک جمع آوری منتقل می گردد . تمامی لوازم بهداشتی سبک از نظر کمک به انتقال زباله ها به پایین ، به این لوله متصل می شوند.
لوازم بهداشتی دارای فاضلاب سنگین به داخل لوله ی فاضلاب قائم جداگانه تخلیه می شوند . اتاقک جمع آوری زباله ی گارچی هفته ای یک بار به داخل تانکری تخلیه می شود که با گرفتن آب زباله ها آنها را متراکم کرده و حمل می کند .
آب اضافی به داخل فاضلاب تخلیه می شود . مواد بزرگتری همچون کاغذها و ظروف را باید بیش از فرستادن به درون سیستم خرد کرد . این سیستم دفع زباله به خاطر هزینه ی اولیه ی بالا و
هزینه های نگهداری ناشی از بی دقتی در استفاده ، مورد استفاده وسیعی نداشته است .

/ 0 نظر / 48 بازدید