برخی ضوابط پارکینگ و نورگیر و سطح اشغال و ...(1)

ضرورت ایجاد و احداث پارکینگ

در عصر حاضر با توجه به کثرت و رشد جمعیت در شهرها بواسطه زاد و ولد و مهاجرت و ثابت بودن مساحت زمین و بالا رفتن سطح رفاه خانواده ها و ....... داشتن حد اقل یک اتومبیل یا بیشتر برای هر خانواده دور از انتظار نیست.

 در نتیجه چاره اندیشی برای تسهیل در ایجاد و احداث پارکینگ ضروری و الزامیست.

در این راه باید از همه امکانات موجود جهت حل مسئله که در آینده ای نزدیک تبدیل به بحران خواهد شد استفاده شود.

  از جمله سطوح زیرین برخی از کاربریها مانند خیابانها و برخی از سطوح چمن کاری پارکها و بوستان های شهری و استفاده از تکنیکهای روز دنیا و .....

یکی از اشتباهاتی که شهرداریها بخصوص شهرداری تهران در این زمینه مرتکب میشود ،  این است که به کاربریهای بخش خصوصی مانند منازل و مجتمع های مسکونی یا تجاری و  اداری  اجازه نمیدهد از تکنیکهای تامین پارکینگ مانند آسانسور های خودرو بر یا پارکینگ های مکانیزه به دلایل مختلف مانند مسائل ایمنی و آتش نشانی و نجات و غیره استفاده شود. در صورتیکه بسیاری از فضای قابل استفاده برای تامین تعداد بیشتر  پارکینگ صرف گردش رمپ ها و ضوابط قابل اغماض دیگر میشود.

همچنین برای چمن کاری در بوستانها به خاک به ضخامت نا محدود نیازی نیست و چمن کاری مورد نظر با طرح های متنوع میتواند با استفاده از تکنیک های معمولی روی سقف های پارکینگ های طبقاتی احداثی در زیر زمین  اجرا و در آب مصرفی نیز  صرفه جویی  شود.

همچنین مدیریت زمانی پارکینگ های موجود نیز بسیار کار ساز است . به عبارتی دیگر مثلا پارکینگ اداره ای پس از  اوقات اداری خالیست و میتواند مورد استفاده مشتریان واحد های تجاری یا تفریحی  یا ورزشی قرار گیرد.

همچنین با حذف محدودیت ارتفاعی پارکینگ در ضوابط شهرسازی و با اضافه شدن ارتفاع سقف پارکینگ میتوان به جای پارک یک اتومبیل دو یا سه اتومبیل روی هم با تدابیری پارک شوند.

تراکم و مازاد تراکم ( تراکم 120% یا تراکم 180% یعنی چه ؟ )

 

جمعیت ( یعنی انسانها ) مبنای مهم همه طرحهای شهری  است .

واین جمعیت ( انسانها ) الزاماً بایستی در شهر بر اساس استانداردهای محلی و بین المللی در رفاه و آسایش زندگی کنند .

و برای اینکه در رفاه و آسایش زندگی کنند ، بایستی تک تک اجزای پیکره شهری مانند شبکه معابر ، فضاهای آموزشی ، فضاهای درمانی ، فضاهای تفریحی و گردشی و پارک و فضای سبز  و تاسیسات و تجهیزات شهری و فضاهای کار و سکونت و غیره ، زنده و پویا ، به اندازه وبه نسب و تناسب جمعیت شهر باشد .

زون های مسکونی محل اسکان جمعیت شهر است .

و برای اینکه جمعیت مورد نظر را در زون های مسکونی اسکان دهند :

1-   حد نصاب تفکیک قطعات مسکونی را تعریف و مشخص میکنند .

2-  برای احداث بنا ، میزان سطح اشغال بنا را مشخص میکنند ، مثلاً میگویند سطح اشغال  60%  ، یعنی در آن قطعه زمین میتوانند تا 60% مساحت زمین ساختمان بسازند .

3- برای احداث بنا ، تعداد طبقات مجاز ساختمان سازی را مشخص میکنند.

زون های مسکونی با شرایط مختلف تعریف میشوند مثلا در برخی از زون ها ساختمانهای دو طبقه  و یا سه یا چهار طبقه و یا برج های چند طبقه تعریف میشوند .

بنا براین اگر در زون مسکونی ساختمانهای دو طبقه  با سطح اشغال 60% تعریف شود تراکم مجاز دراین زون 120% است.

 ( 120% =60%  * ۲ ) .

یا اگر در زون مسکونی ساختمانهای سه طبقه  با سطح اشغال 60% تعریف شود تراکم مجاز در این زون 180% است.

( 180% =60% * ۳) .

 

نکته :

اگر به صورت دستوری در زون های مسکونی تغییری در تعداد طبقات داده شود مثلا بجای دو طبقه چهار طبقه ساخته شود میزان جمعیت در آن زون دو برابر شده و به دلیل ثابت بودن مساحت زون های خدماتی و شبکه معابر موجبات سلب آسایش و ترافیک های سنگین فراهم خواهد شد.

 

ماده 100 قانون شهرداری ها

 

مالکین اراضی واملاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک ارا ضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمان­های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه، به وسیله مامورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.بخشنامه نما سازی

 

/ 0 نظر / 226 بازدید