# مهدی_زارع_زاده

بالکن‌،تراکم جایگزین تجاری،مترکشی و پارکینـــگ

ضوابط بالکن‌ها: 1- احداث پیش‌آمدگی و بالکن در گذرهای کمتر از 12 متر مقدور نمی‌باشد. 2- احداث پیش‌آمدگی در خیابان‌های 12 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 1678 بازدید

استقرار ساختمان در زمین،املاک زیر 100 مترمربع،اصلاحی و پیش­آمدگی مجاز

استقرار ساختمان در زمین:      محل استقرار ساختمان در شرایط متعارف باید در قسمت شمالی زمین باشد، در موارد استنثنایی مانند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 861 بازدید

آشنایی با آئین نامه طراحی و دستورالعمل بهسازی

مقدماتی از بهسازی لرزه ای بهترین مرجع برای تشریح اهداف و عملکرد بهسازی لرزه ای «دستورالعمل  بهسازی لرزه ای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 42 بازدید