کشف یک سیاره مناسب براى حیات در فراسوى منظومه شمسى

ستاره شناسان مى گویند: براى اولین بار سیاره اى را در خارج از منظومه شسمى کشف کرده اند که در ناحیه کمربند حیات واقع شده است. این سیاره نه بسیار گرم و نه بسیار سرد است. از آن جایى که فاصله این سیاره از ستاره خود نه بسیار دور و نه بسیار نزدیک است، بنابراین احتمال دارد آب بر روى آن وجود داشته باشد. همچنین این سیاره نه بسیار بزرگ و نه بسیار کوچک است . ’پل باتلر’ از موسسه کارنگى واشنگتن که در کشف این سیاره همکارى داشته، گفت: این اولین سیاره کشف شده در کمربند حیات است که براى سکونت مناسب محسوب مى شود. این سیاره جدید بر خلاف 500 سیاره دیگر که ستاره شناسان آنها را در خارج از منظومه شمسى کشف کرده اند، درست در وسط منطقه اى قرار دارد که ستاره شناسان آن را منطقه قابل سکونت مى دانند. این سیاره در همسایگى کهکشانى ما قرار دارد که نشان مى دهد تعداد زیادى سیارات مشابه زمین به دور ستارگان خود در گردشند. کشف سیاره اى که بطور بالقوه بتواند به حفظ حیات کمک کند، گام بزرگى در جهت پاسخ به این سوال همیشگى که ’آیا ما تنها هستیم؟ ’به شمار مى رود. جرم این سیاره سه برابر زمین است، عرض آن اندکى بزرگتر و به ستاره خود بسیار نزدیکتر است . این سیاره آن قدر به ستاره خود نزدیک است که هر 37 روز، یک بار به دور آن مى گردد. همچنین این سیاره زیاد به دور خود نمى چرخد، بنابراین یک طرف آن همواره روشن و طرف دیگر آن تاریک است. ’استیون واگت’ از دانشگاه ’کالیفرنیا’ در سانتا کروز گفت: درجه حرارت این سیاره از 160 درجه تا 25 درجه زیر صفر متفاوت است.

/ 0 نظر / 31 بازدید